Min favorit produkter

THURAYA - ABONNEMANG THURAYA VOICE Postpaid


THURAYA VOICE Postpaid
Versione 3 valido dal 01/05/2018

Aktivering - ett av (Innehåller SIM CARD och aktiveringskostnad) USD 50.00
(EUR 46.67 *)
Månadsavgift USD 28.00
(EUR 26.14 *)
Kontant inbetalning (Det gäller för varje linje som aktiveras och det kommer att betalas tillbaka månaden efter att kontraktet är avslutat) € 300.00
(EUR 300.00 *)
Kontraktstiden (kontraktet kommer automatiskt att förnyas för samma period om det inte inaktiverad 90 dag i förväg) 12 månad
Samtalsavgifter för : ABONNEMANG THURAYA VOICE Postpaid
TYP AV SAMTAL TIDPUNKT TARIFF
Samtal till Fasta telefoner (av hela världen)
00:00 - 24:00
USD 1.71 per minut
(EUR 1.60*)
Samtal till Mobile Mobiltelefoner (av hela världen)
00:00 - 24:00
USD 1.71 per minut
(EUR 1.60*)
Samtal till Telefonsvarar
00:00 - 24:00
USD 1.08 per minut
(EUR 1.01*)
SMS skickas från din telefon
00:00 - 24:00
USD 0.62 (kostnad för enstaka SMS)
(EUR 0.58*)
SMS mottaget på telefonen
Datasamtal per minut
00:00 - 24:00
USD 1.22 per minut
(EUR 1.14*)
Data samtal per MB
Betalt för 256 bits (32 byte)
Avgift per 1000 bytes
Samtal gjorts i din region till fasta telefoner inom din region
00:00 - 24:00
USD 0.95 per minut
(EUR 0.89*)
Samtal gjorts i din region till fasta telefoner utanför din region
00:00 - 24:00
USD 0.95 per minut
(EUR 0.89*)
Samtal gjorts utanför din region till en fast telefon
00:00 - 24:00
USD 1.39 per minut
(EUR 1.30*)
Samtal gjorts i din region till mobiltelefoner inom din region
00:00 - 24:00
USD 0.95 per minut
(EUR 0.89*)
Samtal gjorts i din region till mobiltelefoner utanför din region
00:00 - 24:00
USD 0.95 per minut
(EUR 0.89*)
Samtal som gjorts utanför din region till en mobiltelefon
00:00 - 24:00
USD 1.39 per minut
(EUR 1.30*)
Datasamtal per minut som gjorts utanför din region
Datasamtal per minut som gjorts utanför din region
Datasamtal per MB som gjorts i din region
Datasamtal per MB som gjorts utanför din region
Data samtal per MB i SYDAMERIKA
Samtal till Iridium
Samtal till Thuraya
00:00 - 24:00
USD 1.08 per minut
(EUR 1.01*)
Samtal till Inmarsat GSPS ISATPHONE - LINK
Samtal till Inmarsat SPS
Samtal till Inmarsat FleetBroadband
Samtal till Inmarsat BGAN
Samtal till Inmarsat Swiftbradband
Samtal till Inmarsat B
Samtal till Inmarsat M
Samtal till Inmarsat MINI-M
Samtal till Inmarsat GAN
Samtal till Inmarsat FLEET
Samtal till Inmarsat SWIFT
Samtal till Inmarsat AERO
Samtal till andra satellit Telefoner (med undantag av ovan)
00:00 - 24:00
USD 9.91 per minut
(EUR 9.25*)
mottagna samtal från +1 Access
mottagna samtal från Two stage dialing
utgående samtal i ISDN
Datasamtal per minut steaming 8
Datasamtal per minut steaming 16
Datasamtal per minut steaming 24
Datasamtal per minut steaming 32
Datasamtal per minut steaming 64
Datasamtal per minut steaming 128
Datasamtal per minut steaming 176
Datasamtal per minut steaming 256
Datasamtal per minut X-STREAM
Täckningskarta
KOSTNADER FÖR ÖVRIG VERKSAMHET
SIM-kort eller Terminal Swap (vid skadad eller förlorad / stulet SIM-kortet eller terminal) 0.00
(EUR 0.00 *)
SIM-kort eller Terminal SUSPENSION (automatisk suspention om betalning av fakturan uteblir eller av andra skäl) 0.00
(EUR 0.00 *)
Reactivation of a perviously SUSPENDED SIM or Terminal 0.00
(EUR 0.00 *)

* As reference all prices are converted in your Favourite currency (you can select your currency from the top menu), original prices are written first and prices expressed in your favourite currency are shown between parentheses. VAT is Excluded. On your invoice you will have exchange rate of the invoice period that may be different from today exchange rate. Now we show BCE Exchange rate of 25/09/2023


GEOBORDERS INFORMERAR
Om Geoborders

Geoborders is an independent Mobile Satellite Communications Provider established in 1995. It is now one of the leaders in different commercial sectors and have a wide variety of clients worldwide, including individual travellers, large corporations, aid agencies, shipping companies, government departments and the military.

Geoborders have HQ in London and distributes its product and services via wholesale and retail channels through its branches and partners.


For more information please contact GEOBORDERS:
Phone (Worldwide): +44.20.3051.3846
Fax (Worldwide): +44.330.684.0307
E-mail: activations@geoborders.com
Web Site: www.geoborders.com

Help Online

Meddelandetyp:

Ditt namn :

Email:

Skriv ditt meddelande här:

Vänligen skriv denna kod:

SKICKA


GEOBORDERS Satellite Ltd - 1B Labton Road, SW20 0LW London, UK - VAT number: GB 984488553
Sales and info Email: sales@geoborders.com - Support Email: support@geoborders.com Call: 00-800-3333-6666