Min favorit produkter

INMARSAT - ABONNEMANG INMARSAT MINI-M Postpaid


INMARSAT MINI-M Postpaid
Versione 2 valido dal 01/04/2012

Aktivering - ett av (Innehåller SIM CARD och aktiveringskostnad) USD 60.00
(EUR 55.47 *)
Månadsavgift USD 0.00
(EUR 0.00 *)
Kontant inbetalning (Det gäller för varje linje som aktiveras och det kommer att betalas tillbaka månaden efter att kontraktet är avslutat) EUR 250.00
(EUR 250.00 *)
Kontraktstiden (kontraktet kommer automatiskt att förnyas för samma period om det inte inaktiverad 90 dag i förväg) 12 månad
Inkluderade minuter per månad (om de inte används går de förlorad i slutet av månaden) 0 minuter
Samtalsavgifter för : ABONNEMANG INMARSAT MINI-M Postpaid
TYP AV SAMTAL TIDPUNKT TARIFF
Samtal till Fasta telefoner (av hela världen)
00:00 - 24:00
USD 2.13 per minut
(EUR 1.97*)
Samtal till Mobile Mobiltelefoner (av hela världen)
00:00 - 24:00
USD 2.13 per minut
(EUR 1.97*)
Samtal till Telefonsvarar
00:00 - 24:00
USD 2.13 per minut
(EUR 1.97*)
SMS skickas från din telefon
SMS mottaget på telefonen
Datasamtal per minut
00:00 - 24:00
USD 2.13 per minut
(EUR 1.97*)
Data samtal per MB
Betalt för 256 bits (32 byte)
Avgift per 1000 bytes
Samtal gjorts i din region till fasta telefoner inom din region
Samtal gjorts i din region till fasta telefoner utanför din region
Samtal gjorts utanför din region till en fast telefon
Samtal gjorts i din region till mobiltelefoner inom din region
Samtal gjorts i din region till mobiltelefoner utanför din region
Samtal som gjorts utanför din region till en mobiltelefon
Datasamtal per minut som gjorts utanför din region
Datasamtal per minut som gjorts utanför din region
Datasamtal per MB som gjorts i din region
Datasamtal per MB som gjorts utanför din region
Data samtal per MB i SYDAMERIKA
Samtal till Iridium
Samtal till Thuraya
Samtal till Inmarsat GSPS ISATPHONE - LINK
Samtal till Inmarsat SPS
Samtal till Inmarsat FleetBroadband
Samtal till Inmarsat BGAN
Samtal till Inmarsat Swiftbradband
Samtal till Inmarsat B
Samtal till Inmarsat M
Samtal till Inmarsat MINI-M
Samtal till Inmarsat GAN
Samtal till Inmarsat FLEET
Samtal till Inmarsat SWIFT
Samtal till Inmarsat AERO
Samtal till andra satellit Telefoner (med undantag av ovan)
mottagna samtal från +1 Access
mottagna samtal från Two stage dialing
utgående samtal i ISDN
Datasamtal per minut steaming 8
Datasamtal per minut steaming 16
Datasamtal per minut steaming 24
Datasamtal per minut steaming 32
Datasamtal per minut steaming 64
Datasamtal per minut steaming 128
Datasamtal per minut steaming 176
Datasamtal per minut steaming 256
Datasamtal per minut X-STREAM
Täckningskarta
INMARSAT MINI-M SERVICE
KOSTNADER FÖR ÖVRIG VERKSAMHET
SIM-kort eller Terminal Swap (vid skadad eller förlorad / stulet SIM-kortet eller terminal) USD 60.00
(EUR 55.47 *)
SIM-kort eller Terminal SUSPENSION (automatisk suspention om betalning av fakturan uteblir eller av andra skäl) USD 60.00
(EUR 55.47 *)
Reactivation of a perviously SUSPENDED SIM or Terminal USD 60.00
(EUR 55.47 *)
SIM-kort eller terminal Deaktivering (denna kostnad kommer att debiteras när du avslutar ditt kontrakt) USD 60.00
(EUR 55.47 *)
Reactivation of a perviously deactivarded SIM or terminal (we cannot guarantee to give the same number) USD 250.00
(EUR 231.14 *)

* As reference all prices are converted in your Favourite currency (you can select your currency from the top menu), original prices are written first and prices expressed in your favourite currency are shown between parentheses. VAT is Excluded. On your invoice you will have exchange rate of the invoice period that may be different from today exchange rate. Now we show BCE Exchange rate of 19/02/2020


GEOBORDERS INFORMERAR

MINI-M

Terminal will be activated for use via Land EARTH STATION 002/004/011/012 at belo rate (this provides global coverage)

 

For MINI-M Terminals a complited INMARSAT MARITTIME SARF form will also be required, copy available below in the Download Area

 

TERMINAL will be activated with the ISN number of the MINI-M unit, no SIM-Card is required.

 

Om Geoborders

Geoborders is an independent Mobile Satellite Communications Provider established in 1995. It is now one of the leaders in different commercial sectors and have a wide variety of clients worldwide, including individual travellers, large corporations, aid agencies, shipping companies, government departments and the military.

Geoborders have HQ in London and distributes its product and services via wholesale and retail channels through its branches and partners.


For more information please contact GEOBORDERS:
Toll Free (from 21 countries): +800.3333.6666
Phone (Worldwide): +44.20.3051.3846
Fax (Worldwide): +44.330.684.0307
E-mail: activations@geoborders.com
Web Site: www.geoborders.com

Help Online

Meddelandetyp:

Ditt namn :

Email:

Skriv ditt meddelande här:

Vänligen skriv denna kod:

SKICKAGEOBORDERS Satellite Ltd - 58 High Street Wimbledon Village, SW19 5EE London, UK - VAT number: GB 984488553
Sales and info Email: sales@geoborders.com - Support Email: support@geoborders.com Call: 00-800-3333-6666